Title

Zapytania ofertowe

  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Zapytanie nr 1/02/2018 wraz z załącznikami


  1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/02/2018  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Zapytanie nr 2/02/2018 wraz z załącznikami


  1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/02/2018  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Zapytanie nr 1/03/2018 wraz z załącznikami


  1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/03/2018  1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Zapytanie nr 2/03/2018 wraz z załącznikami


  1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/03/2018

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code*
Phone number*
I hereby give my consent to the processing of my personal data by Predica Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw, 02-386 Warsaw, ul. Altowa 2, for the purposes of marketing and advertising in accordance with the Personal Data Protection Law.*

*Required field