Title

Zapytania ofertowe

 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Zapytanie nr 1/02/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/02/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Zapytanie nr 2/02/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/02/2018 z dn. 09.02.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/02/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Zapytanie nr 1/03/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/03/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o.  pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 02/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Zapytanie nr 2/03/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/03/2018 z dn. 08.03.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/03/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/04/2018 z dn. 13.04.2018r.

Zapytanie nr 1/04/2018 wraz z załącznikami

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/05/2018 z dn. 25.05.2018r.

Zapytanie nr 1/05/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dn. 25.05.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/05/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 z dn. 05.06.2018r.

Zapytanie nr 1/06/2018 wraz z załącznikami

 

Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej Informujemy, że we wzorze oferty do zapytania ofertowego błędnie wskazano, iż odnosi się ona do zapytania ofertowego nr 4/05/2017 z dnia 04.05.2017 zamiast do zapytania ofertowego nr 1/06/2018 z dnia 05.06.2018. W związku z powyższym w przypadku otrzymania od Oferenta oferty z błędnym odniesieniem, zostanie on wezwany do złożenia oświadczenia, iż oferta dotyczy prawidłowego zamówienia. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia oferty, nie stanowi zatem przesłanki do wydłużenia terminu złożenia ofert.

 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/06/2018 z dn. 05.06.2018r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/06/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 z dn. 10.09.2018r.

Zapytanie nr 01/09/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dn. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dnia 10.09.2018r

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 01/09/2018

 
 1. W związku z realizacją projektu przez Predica Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe nr 01/10/2018 z dn. 01.10.2018r.

Zapytanie nr 01/10/2018 wraz z załącznikami

 
 1. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/10/2018 z dn. 01.10.2018r.

Protokół postępowania do zapytania ofertowego z dnia 01/10/2018 wraz z załącznikami

 

Download Our Free E-book

First name*
Last name*
Business email address*
Country code
Phone number
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via electronic means (email, website)*
I agree to receive marketing communications from Predica Consulting Services LLP via telephone


*Required field

Personal data collected through this form is processed and stored by Predica Consulting Services LLP with headquarters in Warsaw (02-386, Poland) at ul. Altowa 2, and organizations we work with (i.e. Microsoft as our IT system provider). Please refer to our privacy policy for further information on why and how we process your data.

You are providing this information voluntarily, however your email address is required for us to respond to your query and send the e-book. You can access, edit or remove your data at any time by visiting this page.